VEHABIJJE

“Vehabijje su posebno protiv svih bida’ta – novotarija u islamu. Njigov osnivač je Muhammed Ibn Abdul-Vehab(1703-1787).”         Vehabijsko ućenje može se u osnovi posmatrati na dvostruk naćin: na vertikalnoj i horizontalboj ravni. Vertikalnu ravan predstavlja izvor i sadržaj Abdulvehabovog učenja. To je: Svi predmeti i bića obožavanja su lažni, a svi oni…

ABDEST

Es-selamu alejkum i dobar dan želim svima vama koji ste dobre volje.  Nedavno sam prisustovao jednom veoma poućnom predavanju, od strane jednog hodže iz Turske, na temu vrijednost abdesta pa bih volio da podjelim i sa Vama. Naime, prije par godina, u Americi su se vodila istraživanja ljudskog zdravlja i čistoće tijela, kada je naućnik…

Učini to sada…

“Hej ti, Prestani da čekas ponedjeljak, ljeto, prave trenutke, nekoga da se zaljubi u tebe… Uspjeh se postiže kada prestanes da čekaš pravi trenutak, situaciju, ljude, i kada činiš stvari sada, tu gdje jesi, istog trenutka. Zato ne traći vrijeme, iskoristi svaki trenutak u izgradnji sebe. ”   ” Sve ono što želiš je zaista…

Dunjaluk je prolazan!

Jedan čovjek je želio upozoriti svoga sina da ne bude pohlepan za dunjalukom, nego da se sprema za smrt koja će mu zasigurno doći – kada će sve ostaviti iza sebe. Kada mu se smrt približila, napisao je svome sinu jedno pismo i rekao mu: – “Sine moj, imam jednu želju. Kada me budeš zakopavao…

Ahlak i edeb

Sigurno da je pitanje morala, etike i lijepog ponašanja tema o kojoj se mora uvijek govoriti i na nju upozoravati jer je ahlak sastavni dio imana, a iman je temelj na kome stoji kompletna i impozantna građevina islama. Imam Kurtubi rekao je, kako to navodi Ibn Hadžer u svome ‘Fethu’: ‘Ahlak je skup osobina čovjeka…

Klanjaj umjesto mene

“– Ti idi u džamiju pa klanjaj i za sebe i za mene. A prijateljima je znao reći: – Ja ne trebam ni ići u džamiju. Odgojio sam sina i on ide svaki dan. To mi je dovoljno. Jedne je noći taj čovjek usnuo san. Sa svojim sino se našao pred vratima dženneta očekujući da…

Sedžda

Kada te zadesi umor, kada te obuzme napetost i budeš imao konstantnu glavobolju ili nervozu, što su bolesti koje neminovno vode očaju… Ako budeš imao briga o kojima razmišljaš, problema koje želiš riješiti ili prepreka na tvome putu… Ako se budeš bojao bolesti, učini sedždu… To će otkloniti tvoje nervne i psihičke probleme! Ovo su…